نحوه تقسیم ترکه به چه صورت است؟

سایر امور حقوقی توسط ...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۹:۰۸
۱
پاسخ
۳۴۷

نحوه تقسیم ترکه به چه صورت است؟سیدمحمد حسن زاده
- کیفری
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ - ۱۰:۴۰

تهران

۰

در صورت توافق به خواست و رضایت ورثه بدون نیاز به مراجعه به دادگاه.. اما در صورت عدم توافق با مراجعه به دادگاه و ارائه گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه به نسبت قید شده در گواهی.. و همینطور عندالزوم اخذ دستور فروش از دادگاه..

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5