میزان هزینه دادرسی در مبلغ 200 میلیون تومان چقدر است؟

سایر امور حقوقی توسط ...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۴۶
۲۲
پاسخ
۳۰۴

نسبت به دادخواست یه پرونده حقوقی به مبلغ 200 میلیون تومان میخواستم بدونم هزینه دادرسی این مبلغ چقدر هست که باید به حساب دادگستری وازیر کنم ؟محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

محمد مهدی رضیان
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۱

اصفهان

۰

لطف بفر مائید با شماره 09132000186تماس بگیرید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5