مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد؟

چک وسفته واسناد تجاری توسط ...
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۷:۰۴
۳
پاسخ
۲۷۹

مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد؟منظور الان در روند عملی دادگاه ها به چه صورت و اینکه آیا پس از شکایت در دادسرا فقط به جرم بلامحل بودن آن می پردازند و آیا برای مطالبه وجه چک باید دادخواست مطالبه وجه را جداگانه داد یا خیر؟دکتر بهراد تنهایی
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۳:۱۵

آذربایجان شرقی

۰

دارنده چک ظرف ۶ماه از تاریخ چک بایستی اقدام به اخذگواهینامه عدم پرداخت نموده و ظرف همان موعد اقدام به شکایت کیفری نماید اما عملا در رویه دادگاهها کمتر چکی دارای وصف کیفری است زیرا موعد دار بودن و مشروط بودن وصف کیفری را زایل می کند بنابراین بهترین راهکار ارایه دادخواست جهت وصول مبلغ مندرج در چک هست.

دکتر بهراد تنهایی
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۳:۱۵

آذربایجان شرقی

۰

دارنده چک ظرف ۶ماه از تاریخ چک بایستی اقدام به اخذگواهینامه عدم پرداخت نموده و ظرف همان موعد اقدام به شکایت کیفری نماید اما عملا در رویه دادگاهها کمتر چکی دارای وصف کیفری است زیرا موعد دار بودن و مشروط بودن وصف کیفری را زایل می کند بنابراین بهترین راهکار ارایه دادخواست جهت وصول مبلغ مندرج در چک هست.

دانیال بایعی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۰۷:۴۴

گلستان

۰

دو مهلت در قانون صدور چک برای شکایت کیفری باید رعایت شود
۱.دارنده ظرف مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چک باید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید

۲.ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری خود را ثبت نماید

برای مطالبه وجه باید دادخواست حقوقی تقدیم شود.

پیشنهاد بنده به شما تقدیم دادخواست حقوقی بوده چراکه در نهایت پس از صدور حکم محکومیت و طی مراحل اجرایی در اجرای احکام، در صورت عدم پرداخت توسط صادرکننده ایشان جلب و عملا وصف بازدارندگی متجلی خواهد شد...

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5