مجازات مشروب خوردن چیه؟

کیفری توسط ...
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۶:۴۰
۱
پاسخ
۳۶۵

سلام من و با دوستام تو جاده گرفتم در حالی که مشروب خورده بودیم با الکل سنج ثابت کرده اند ولی ما اقرار نکردیم حال چی میشود رونده پرونده ی ما آیا ابلاغ میشه؟و جلسه تشکیل شه مجازات ما چیه>فاطمه افشارمنش
- کیفری
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ - ۱۶:۳۹

کرمان

۰

باسلام مجازت شرب خمر اگر طبق مقررات اثبات بشود و شما نزد حاکم اقرار کنید هشتاد تازیانه است ، البته راهکارهای هم وجود دارد شما میتوانید اعلام کنید که مشروب خورده شده مسکر نبوده ، موضوع فنی هست اگر برایتان مهم هست که محکوم نشوید درجلسات بعدی از وکیلی که کارکیفری کرده است استفاده کنید راههایی برای سقوط حد شرب خمر وجود دارد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5