فروش ملک مشاعی با دستور دادگاه

املاک و سرقفلی توسط آرزو...
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۲۲:۳۰
۲
پاسخ
۳۳۱

سلام . من دارای یک حیاط مسکونی و یک آپارتمان هستم که از هر کدام سه دانگ به نام من و سه دانگ دیگر به نام شخص دیگری (بیگانه) است . برای تعیین تکلیف و ششدانگ کردن آنها یعنی آپارتمان به اسم من و حیاط مسکونی به نام شخص دیگر چندین جلسه با هم گفتگو کرده ایم . در آخر یک توافقنامه بین من و طرف مقابل نوشته شد . هم من و هم طرف مقابل و هم سه شاهد زیر توافقنامه را امضا کرده ایم و اثر انگشت داده ایم . ولی چند ساعت از امضای توافقنامه نگذشته بود که ایشان به من پیامک داده اند که با اون توافقنامه معامله نمیکنم و دو روز بعد وکیل گرفته و بدون اینکه حرفی از توافقنامه بین خودش و من به وکیل بگه ، اینطور به وکیل گفته که: طرف مقابلم نه خانه ها را میخرد ، نه میفروشد و هیچ کاری انجام نمیدهد.وکیل ایشان هم با توجه به گفته های او اقدامات برای دستور فروش توسط دادگاه انجام میدهد. لطفا مرا راهنمایی کنید با توجه به توافقنامه ای که بین خودمون امضا شده ، آیا باز هم دادگاه میتونه وارد عمل بشه و توافقنامه بینمون رو زیر پا بگذاره؟ در این شرایط من چه اقداماتی باید انجام بدم؟ با تشکرمحمد تقی ارشدی بیدگلی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۰۱:۳۴

تهران

۰

توافق بین شما و طرف مقابل فاقد اثر و وجاهت قانونی هست زیرا اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و تقسیم مال مشاع تابع قوانین و مقررات ثبتی هست و ابتدا باید درخواست افراز بدهید اگر کارشناسان مربوطه قابل افراز بودن را تایید نمودند بر همان اساس ملک بین شما و دیگر شریک تقسیم و سند مجزا و شش دانگ دریافت مینمایید و درصورتی هم که ملک قابلیت افراز نداشته باشد با خذ گواهی عدم افراز از ثبت نسبت به دستور فروش ملک تقدیم دادخواست نمایید...

محمد تقی ارشدی بیدگلی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۰۱:۳۴

تهران

۰

توافق بین شما و طرف مقابل فاقد اثر و وجاهت قانونی هست زیرا اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و تقسیم مال مشاع تابع قوانین و مقررات ثبتی هست و ابتدا باید درخواست افراز بدهید اگر کارشناسان مربوطه قابل افراز بودن را تایید نمودند بر همان اساس ملک بین شما و دیگر شریک تقسیم و سند مجزا و شش دانگ دریافت مینمایید و درصورتی هم که ملک قابلیت افراز نداشته باشد با خذ گواهی عدم افراز از ثبت نسبت به دستور فروش ملک تقدیم دادخواست نمایید...

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5