فروش مال مشاع شریک متوفی بی وارث چطور صورت می گیرد؟

خانواده و ارث توسط مریم
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۷:۲۱
۱
پاسخ
۳۴۹

اگر صاحب خانه ای دونفر باشند به صورتی که مثلا سه دانگ از خانه برای یکی و سه دانگ دیگر برای فرد دیگر باشد و یکی از این صاحب ها فوت شود و هیچ وارثی نداشته باشد فرد صاحب نصف آن خانه کل خانه را بفروشد/چه می شود؟مهدی افشاری
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۰۹:۱۲

تهران

۰

گواهی حصر وراثت و دستور فروش ملک مشاع

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5