صاحب فروشگاه به اتهام سرقت از من شکایت کرده چیکار کنم؟

کیفری توسط افسانه...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۵:۳۹
۰
پاسخ
۶۴

سلام ازمن شکایت سرقت ازفروشگاهی که یکسال درانجاکارمیکردم شده واینکه صاحب فروشگاه میگه من آماراجناسم روندارم ودراین یکسال هم مااختلاف حسابیم نداشتیم تاالان،حالاایشون ازدادساخواسته حسابایمنودخترم روچک کنن،وازپرسنل دیگرشم بعنوان شاهدبرای اینکه آماراجناسش رونداره استفاده آیااین دوتا ادعادرر.ندپرونده تاثیر دا ره یابایدادله دیگری هم بیاره؟خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5