شکایت از برادرم برای زدن من

کیفری توسط ابوالفضل...
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۲۲:۳۴
۲
پاسخ
۲۷۳

سلام برادرم منوزده من میخواستم دفاع کنم چاقو برداشتم چاقو از دستم گرفت دستش زخم شده بازبعدمنوزدمن میتونم شکایت کنم
اگه شکایت کنم محکوم نمیشمسیدمسعود نجیبی
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۴:۴۶

بوشهر

۰

محکومیت

صادق سوری
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ - ۰۲:۰۷

لرستان

۰

سلام
هر دو نفرتون محکوم ب ضرب جرح میشید در صورت شکایت و پرداخت دیه و جزای نقدی

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5