سند از ماخذ ارزش منطقه ای دارائی به مبلغ فوق اخذ گردید یعنی چه؟

قراردادها و داوری توسط عاطفه...
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ - ۱۵:۳۰
۱
پاسخ
۳۳

سلام در قرارداد این جمله ذکر شده که(مبلغ دو میلیون و نهصد و یازده هزار ریال برابر با گواهی دارائی میباشد که تمام آن نقدا علی اقراره تسلیم فروشنده گردیده است.سند از ماخذ ارزش منطقه ای دارائی بمبلغ فوق اخذ گردید.)
و در سند دفترچه ای شکل قدیمی هم نوشته شده که (تمامی شش دانگ سند در ازای مبلغ دو میلیون نهصد هزار ریال)
این جملات چه معنایی دارند؟
آیا نشان دهنده ی مبلغی هستند که خریدار به فروشنده پرداخت کرده است؟داود ایمان زاده(دکتری حقوق)
وکیل پایه یک دادگستری - کیفری
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - ۱۸:۳۹

تهران

۰

سلام.این عبارات از منظر مقررات وتوجه به ارزش منطقه ای املاک،که باارزش عرفی ومعاملاتی متفاوت است،می باشد.
وبیانگر مبلغ واقعی پرداختی که خیلی بیشتر از این مبالغ است،نمی باشد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5