سئو استفاده از وکالت نامه رسمی

شرکتها و امور ثبتی توسط ایرج...
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۰۰:۰۹
۱
پاسخ
۲۸۱

جهت فروش سهام شرکت سهامی خاص؛ وکالت بلاعزل به شریکم را ؛به صورت رسمی و دریافت حق ثمن به ایشان دادم همچنین در وکالت نامه بدلیل عدم آگاهی اینجانب نوشته شد ضمن عقد خارج ؛ حق فسخ وکالت را ندارم؛ در حالی که هیچ بیع و قولنامه فروش سهام وجود ندارد؛ و در وکالتنامه حق مالکیت سهام را از خودم سلب نکرده ام؛ و وکیلم تا کنون هیچ اقدامی جهت فروش سهامم نکرده است؛ حال بعد از گذشت 8 سال اینجانب قصد فروش سهامم را به شخصی دارم؛ وکیل اینجانب بعد آگاهی به من گفته است که من سهام شما را نه بصورت رسمی ؛ بلکه از طریق قولنامه ودفترخانه رسمی ؛ سهام شما را فروخته ام ؛ گفتم حالا که ادعا میکنی سهامم را فروخته ای ؛ چرا حق ثمن سهامم را پرداخت نمیکنی ؛ پاسخ میدهد ؛ با وکالت بلاعزل و اجازه دریافت حق ثمن ؛ شما هیچ مالکیتی نسبت به سهامتان ندارید که من حق ثمن را به شما بدهم. 1- آیا اقدام فروش سهام از طریق قولنامه و دفاتر رسمی قانونی میباشد؟ 2- آیا ایشان میتواند ثمن ؛ حق مالکیت سهامم را به من پرداخت نکند؟ و کلا 100 درصد سهام کارخانه به من همسر و دخترم تعلق داشته ؛ به واسطه بیماری سرطان همسرم ؛ 50 درصد سهام کارخانه بدون دریافت وجهی به شرکای جدید کارخانه به ایشان منتقل شد ؛ که حکایت از هبه کردن سهام بوده است ؛ ولی در انتهای صورتجلسه انتقال سهام ؛ بدلیل موظف نمودن شرکای جدید به پذیرش تسهیلات دریافتی از بانک ؛ بمتن قرارداد اضافه گردید ؛ خریداران سهم از این پس مسئول تعهدات واگذارندگان سهام ؛ به بانک میباشند ؛ که در حقیقت ؛ این متن قرارداد شرکت؛ با بانک از نظر تعهدات مدیران جدید شرکت و بانک بوده است ( در متن قرارداد مشارکت مدنی شرکت و بانک آمده است که مدیران شرکت مسئول تسهیلات دریافتی از بانک میباشند ) به عبارتی من وهمسر و دخترم شخصا در قبال واگذاری سهام انتظار انجام کاری که برایمان منفعتی داشته باشد را نکرده ایم که این هبه ؛ به صورت معامله به زیر سئوال رود . آیا میتوانم ادعای برگشت هبه را نیز از نامبردگان ادعا نمایم در صورتجلسه انتقال سهام هیچ اشاره ای به پرداخت ؛ سهم الشرکه شرکای جدید در حال و آینده نگردیده است. انتقال 50 درصد سهام همسر و دخترم ؛ همانگونه که در بالا اشاره کردم بدون گرفتن وجهی ؛که صورتجلسه آن موجود است بصورت رسمی در اداره ثبت شرکت به ثبت رسید ولی درخصوص 50 درصد سهام خودم ؛ ارائه وکالت بلاعزل از طریق دفتر خانه صورت گرفت و هیچ واگذاری رسمی فروش ؛ بیع و صلح سهام به شرکا صورت نگرفته است. در صورت امکان ارسال مدارک ؛ سه برگ قرارداد اشاره شده را ضمیمه خواهم کرد. با تشکرمحمد ایزدی
- شرکتها و امور ثبتی
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۹:۵۷

کرمانشاه

۳

با سلام
اول باید مشخص شود شرکت از چه نوعی است و آیا حق انتقال سهام بدون رضایت صاحبان سهام داشته اید و اساسنامه این اجازه را به شما داده است یا خیر و اگر جواب منفی باشد بطریق اولی انتقال سهام از سوی اون شریک و موکلتان باطل است ولیکن اگر جواب سوال مثبت باشد چون موکلتان بفرموده خودتان تاکنون سهام را منتقل ننموده است خودتان می توانید بصورت رسمی سهام را به غیر منتقل نمائید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5