در صورت ورشکستگی و نداشتن اموال از سمت تعاونی مسکن کارکنان پرداخت بدهی بر اساس قوانین تعاونی بر عهده چه کسی است؟

شرکتها و امور ثبتی توسط رضا
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۷:۴۹
۲
پاسخ
۲۹۱

در صورت اعلام ورشکستگی و نداشتن اموال از سمت تعاونی مسکن کارکنان پرداخت بدهی بر اساس قوانین تعاونی بر عهده چه کسی است؟محمد رستمی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۰:۲۱

گیلان

۰

این قسمت از پاسخ خصوصی است و صرفا برای وکیل و موکل قابل رویت است

محمد حاتمی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ - ۰۹:۳۵

تهران

۰

ماده 125 - در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدم به شرح زیر است:

1 - پرداخت بدهیهای شرکت یا اتحادیه.

2 - پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت‌بیشتر باشد.

3 - انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.

‌تبصره - تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت‌های سهامی انجام‌ خواهد گرفت.


خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5