در صورتی که شخصی بیمه نامه نداشته باشد می تواند دیه را صندوق خسارت دریافت نماید؟

بانکی و بیمه‌ای توسط ...
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۰۷:۰۵
۱
پاسخ
۱۶۵

سلام آقام چندروز پیش تصادف کردند خودشون باموتور بودن افسرمقصرصحنه انهارومقصر دانست چهارجانبه پاشون شکسته سوالی داشتم ایا آقام بیمه نامه ندارد وگواهینامه ندارد می‌تواند هزینه ازصندوخسارات بگیردقفردین نورزاده
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - ۲۳:۴۵

اردبیل

۰

سلام خیر چون تصادف مستند ب شوهرتان بود .و مقصر ایشان هستن نمیتوانند از صندوق دیه دریافت نماین.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5