خسارت ناشی از وزش باد را چطور بگیرم؟

مطالبات و شورا توسط نازنین...
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۵:۰۵
۲
پاسخ
۳۶۵

افتادن لوله بخاری ازپشت بام روی ماشین و شکسته شدن شیشه خودرو بر اثر وزش باد شدیدچه حکمی دارهفرشاد اینانلو
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۲:۳۲

تهران

۰

سلام

رقیه زینالی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۳:۵۱

تهران

۴

خسارت از باب تسبیب به دارنده ماشین تعلق میگیرد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5