جعل ارائه سند مجعول

شرکتها و امور ثبتی توسط هادی...
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - ۰۰:۰۸
۲
پاسخ
۱
وکیل

سلام اگر امضا و مهر شرکت در سال ۹۱جعل شده باشد اکنون میشود شکایت کیفری کرد یا مشمول مرور زمان می شود؟ADL PARSIAN INTERNATIONAL LAW Firm
موسسه حقوقی - املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - ۰۳:۰۴

تهران

۰

ممکن است نسبت به تاریخ استفاده از سند مجعول مشمول مرور زمان نگردیده باشد.

ADL PARSIAN INTERNATIONAL LAW Firm
موسسه حقوقی - املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - ۰۳:۰۳

تهران

۰

مشمول مرور زمان است۰

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5