تصادف خارج از مرز با ماشین ایرانی

بانکی و بیمه‌ای توسط مهدی
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ۱۳:۵۱
۰
پاسخ
۰
وکیل

طرفین دعوا ایرانیند دادگاه دارای صلاحیت برای رسیدگی به شکایت شاکی دادگاه شهر متهمه یا شاکی؟
اقدامات موثر شاکی برای تسریع و توفیق بیشتر چیه؟خانه
وکلاء

متوجه شدم
5