تحصیل مال از طریق نامشروع

کیفری توسط هادی...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۹:۴۱
۰
پاسخ
۵۴۷

سلام سال ۹۱ با دوست خودباغی در قائمشهر خریدیم ثمن معامله از حساب مشترک پرداخت شدومبایعه نامه به نام ایشان تنظیم شد،اگرچه پدرومادرش وبرادرش شراکت مرا تایید میکنند ولی از آن سال تاکنون در تصرف ایشان است.میشود طرح شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع کرد؟خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5