تجاوز از مساحت ملک چه راهکاری دارد؟

املاک و سرقفلی توسط ...
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۷:۴۹
۱
پاسخ
۴۹۴

بنده ملکی را خریداری واقدام به احداث 10 واحد اپارتمان در ان نمودم هنگام انجام مقدمات اخذ سند برای واحدها متوجه شده ام 20 متر ار مساحت ملک مجاور داخل در ملک من شده وحقیقتا مطلع نبودم ومتاسفانه مالک ملک مجاور آگاه شده وبه هیچ نحوی رضایت نمیدهد حتی با دریافت مبلغ مورد نظر براساس بالاترین قیمت روز وثبت محل هم دادن سند رامنوط به جلب رضایت وی نموده از انجا که بنده واحدها راواگذار وخریداران بر من فشار می اورند جهت تنظیم سند من میتوانم مالک ملک مجاور را ملزم به فروش کنم ؟ودر غیر اینصورت راه حل دیگری هست یا نه ؟.مهدی افشاری
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۶:۵۱

تهران

۰

قانون رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5