تاخیرتادیه سه فقره سفته ...

چک وسفته واسناد تجاری توسط ...
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۲۳:۱۹
۱
پاسخ
۱۱۸

تاخیرتادیه سه فقره سفته جمعابمبلغ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ازمهر۱۳۹۳تاشهریور۱۴۰۲چقدرمیشود؟فهیمه حیدرپور
- خانواده و ارث
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ - ۲۰:۰۰

تهران

۵

سلام و احترام-سفته سند عادی محسوب و شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه انجام واخواست سفته در سال ۹۳ و یا طرح دعوی در سال ۹۳ است. در اینصورت خسارت تاخیر تادیه ۲۸۶۱۲۸۲۰۳۳ ریال است.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5