بیمه اقدام به پرداخت دیه نمیکند چگونه میتوان الزامش کرد؟

سایر امور حقوقی توسط ...
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ - ۲۲:۰۰
۲
پاسخ
۱۳۰

سلام دوتا فوتی داشتیم که نصف دیه رو شرکت بیمه داد و گفت نصب دیگش رو صندوق خسارت بدنی میده الان پاس کاری میکنند چکار کنمچنگیزآقائی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۳:۲۹

آذربایجان شرقی

۰

سلام شرکت بیمه تا سقف تعهدات خودش دیه را دراختیار کرده و برای مابقی دیه نامه ای به صندوق خدمات بدنی ارسال میشه تا مابقی توسط صندوق پرداخت بشه

حسین ملکی
- خانواده و ارث
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۱۸:۴۷

آذربایجان شرقی

۰

سوال شما ناقص است ودرست بیان نشده ول در پرداخت خسارارت ازبیمه بیمه تا مقدار تعهد بیمه گزار جبران خسارت می کند وبرای بقیه باید از طریق صندوق خسارات بدنی اقدام شود

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5