بچه ام متعلق به کسی است که نمی اید تکلیف من را مشخص کند چیکار کنم؟

خانواده و ارث توسط حدیث...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۷:۰۸
۳
پاسخ
۱۶۳

سلام من از کسی ک خواستگارم بود باردارشدم‌مطلع بودن تاوقتی فهمیدم مادرشون زمانی که من ۴ماه بارداربودم ایشون زو ب کمپ فرستادن.حددا۶ماه بعد که بچه متولدشد تونستم ایشونو پیدا کنم امابازهم ایشونو فرستادن کمپ عیرمجاز.نه مادرایشان نه خودش کاری برای شناسنامه مخارج بچه حتی ب فکرابروی من نبودن بین ما حتی صیعه یعادی هم خوانده نشده و من صرفابخاطر دوست داشتن و اعتماد این اتفاف برام پیش اومد باید چع کنمامین بویک
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - ۲۲:۱۲

تهران

۰

سلام طفل متولد از زنا همه حقوق را مثل فرزند مشروع دارا می باشد و فقط ارث نمیبرد اگر نسب را بتوانید اثبات کنید میتوانید نفقه او را مطالبه کنید‌.

لیلااردستانی رستمی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - ۱۶:۱۶

تهران

۰

شما باید رابطه زوجیت را بر اساس صیغه اثبات کنیدر غیر اینصورت دادگاه حکم به زنا میدهد و با اتبات نسب بین بچه و پدر فقط ایشان ملزم به پرداخت نفقه میشوند

فرشته نوری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - ۱۴:۰۲

تهران

۰

یا باید دادخواست اثبات زوجیت دهیدیعنی با ادله اثبات عقد موقت و صیغه از طریق دادگاه و به تبع آن الزام پدر به گرفتن شناسنامه برای فرزند.یا اگر محرمیت صورت نگرفته طبق رای وحدت رویه گرفتن شناسنامه برای حفظ احترام فرزند با پدر است همچنین حضانت و نفقه اما ارتباط ارث برقرار نیست اگر پدر ممانعت کرد، مادر هم‌ میتواند برای طفلش به نام خانوادگی خود شناسنامه بگیرد.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5