بنام بودن اسم یک سایت اینترنتی

شرکتها و امور ثبتی توسط عباس...
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - ۲۳:۴۸
۰
پاسخ
۰
وکیل

یک سایت اینترنتی به اسم اینجانب است و متعلق به یک شرکت است که تمام هزینه های آن را داده است.
احتمال اینکه در سفرهای خارجی دچار مشکل شوم هست با وجود به اسم اینجانب بودن سایت .
بازنشسته شده ام و میخواهم به اسم نفر بعد از من شود.
حال تا این کار انجام شود من با شرکت باید چه برخورد و درخواستی داشته باشم .خانه
وکلاء

متوجه شدم
5