برای پس گرفتن زمین سهم الارث و مدارک شناسنامه چکار کنم؟

خانواده و ارث توسط محمد
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ - ۰۰:۰۱
۱
پاسخ
۲۲۴

عباس دارای چهار فرزند به نام های(براخاص ،علی ، محمود ومحمد) است . براخاص سهم الارث زمین خود را درعوض سهم الارث منزل با محمد معاوضه می نماید اما در جلسه فقط براخاص ،علی ، محمد و تنها شاهد رحیم(همسایه) حضور داشتند. محمد چون ناراضی بوده (رحیم) دویست متر زمین به محمد می دهد تا راضی به معاوضه شود( که محمد قولنامه زمین مذکور را ندارد)بجز محمد همگی فوت نمودند.

احمد که دایی پسران عباس است سهم الارث زمین علی را طبق قولنامه و نسق زراعی خریداری می نماید اما همه زمین ها را تصرف می نماید نکته مهم اینکه در قولنامه مذکور علی چندین بار متذکر می شود که این زمین مانند یک قالی است و فقط سهم خودش را می فروشد و نه سهم برادرانش را.

محمدبرای سهم خود دارای نسق زارعی می باشد طی شکایت از سال 75 تا اسفند 98 تا موفق می شود زمین خودش را پس بگیرد. ضمنا از سال 1350 که مجور به مهاجرت ناگهانی از روستا به شهر می شود شناسنامه اش در نزد احمد و حالا در نزد پسر ارشد احمد است که از تحویل آن به محمد خوددداری می نماید.

محمد چگونه سهم الارث براخاص را از فرزندان احمد پس بگیرد؟ در حالی که نسق زارعی براخاص و تقسیم نامه ارث بین فرزندان عباس و قراداد معاوضه زمین با منزل و قولنامه دویست متر زمین را ندارد.

آیا محمد با دلایل زیر می تواند جهت زمین براخاص طرح دعوا نماید؟

1-سوء استفاده احمد و ورثه از قولنامه و نسق زراعی علی ومقایسه بین مساحت نسق زراعی علی و مقدار مساحت سند اخذ شده از ثبت اسناد بابت کل زمین ها.

2-استفاده محمد از مدارک مربوط به پس گرفتن سهم خود از احمد(طی شکایت که از سال 75 تا اسفند 98)

3- استفاده از رضایت تمامی فرزندان براخاص جهت اثبات ادعای محمد(مثلا اینکه حتی اگر حقی داشته باشند به محمد واگذار می نمایند)

4- ورثه احمد ادعا می نمایند که تک تک زمین ها را از(براخاص ،علی ، محمود ومحمد) خریداری نموده و برای هر کدام قولنامه دارند در حالی فقط برای سهم علی مدرک دارند آیا عدم وجود مدرک ورثه احمد حقی برای محمد جهت اثبات ادعای خود دارد؟

محمد چه مدارکی باید جهت اثبات حق خودبه دادگاه ارائه نماید در حالی که حتی شاهدی برای معاوضه زمین براخاص ندارد ؟با نهایت تشکر و احترامADL PARSIAN INTERNATIONAL LAW Firm
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۱۰:۰۹

تهران

۰

سلام باید حضورا تشریف بیاورید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5