برای مطالبه مهریه اصل سند نکاحیه لازم است یا سند عادی نیز کفایت میکند؟

سایر امور حقوقی توسط ...
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ - ۲۲:۲۸
۳
پاسخ
۱۷۸

برای مطالبه مهریه اصل کاغذ عادی است یاسندنکاحیه،کاغذعادی پیش ازعقدنوشته شده وخودم وهمسرم وحضارامضاءکردندحسین ملکی
- خانواده و ارث
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ - ۲۰:۴۸

آذربایجان شرقی

۰

ملاک سند رسمی است که در دفتر اذواج به ثبت رسیده است وابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام گردد

محمدحسین انصاری مهیاری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ - ۱۲:۲۱

اصفهان

۰

سلام سند نکاحیه ملاک از طریق اجرائیه ثبت ولیکن اگر تعهدی شده باشد از طرف شخص ثالث یا اموال غیرمنقول فاقد سند باشد آن نیز اعتبار دارد

فرشته نوری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۰:۳۸

تهران

۵

با سلام،سند رسمی نکاحیه ملاک است که مهر تعیین گردیده و دفاع شما بر این‌مبنا باید باشد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5