برای تفکیک سند عرصه و اعیان و مغازه ها از هم دیگه چه مدارکی نیاز هست؟

املاک و سرقفلی توسط سجاد...
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۸
۰
پاسخ
۳۷

برای تبدیل سند مشاعی فاقد پایان کار ساختمان که سال ۱۳۵۰ به صورت غیر قانونی ساخته شده به سند تک برگ و سپس تفکیک سند عرصه و اعیان و مغازه ها از هم دیگه چه مدارکی نیاز هست و این پروسه چقدر زمان می‌بره ؟خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5