با توجه به کرونا عدم حضور در وقت دادگاه چه پیامدی دارد؟

سایر امور حقوقی توسط رضا
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱۹:۴۳
۱
پاسخ
۲۳۱

با توجه به بیماری کرونا عدم حضور در وقت مقرر احظاریه توسط دادگاه چه پیامدی دارد؟حسین زینالی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ - ۲۱:۲۳

تهران

۴

نظر به اینکه شرایط فعلی کرونا از موارد وشرایط فرس ماژور می باشد عدم حضور میتواند ار عوامل عذر موجه محسوب شود البته تشخیص این امر برعهده دادگاه است

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5