باسلام.زن و شوهری در ...

خانواده و ارث توسط او
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۰:۳۵
۳
پاسخ
۵۴

باسلام.
زن و شوهری در ایام زندگی مشترک اموالی برای همسر خود خریداری نموده و درحال حاضر زندگی به اختلاف کشیده والان زوج میخواهد دادخواست استرداد اموال مطابق فاکتور ودرصورت فقدان وعدم دسترسی مطالبه وجه آن را بدهد به نظر شما عنوان دادخواست صحیح می باشد؟پانیذ قمشی بزرگ
- شرکتها و امور ثبتی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۷:۵۶

البرز

۰

با سلام
اگر زوج فاکتور داشته باشد می تواند بر مینا فاکتورها اقدام کند و حتی اگر اثبات شود هبه شده قابل رجوع است مگر اینکه شرایط رجوع از هبه وجود نداشته باشد.

مرتضی کردی آغمیونی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ - ۱۵:۵۹

تهران

۰

در صورتی که اموال مطرح شده مورد استفاده اختصاصی زن قرار میگرفته متعلق به ایشان است و درصورتی که مورد استفاده اختصاصی شوهر برای ایشان است ودر صورت استفاده مشترک حکم به تصنیف دادایی مشترک داده می شود.

ابوالفضل فاضلی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ - ۱۹:۴۱

مرکزی

۰

با سلام هر چیزی را که شوهر در زمان نامزدی به زن میدهد اگر هبه نباشد در صورت جدایی قابل استرداد از طرف شوهر می‌باشد که میتواند در صورت فقدان قیمت آن را مطالبه کند اما اگر هبه باشد در صورت فقدان نمی تواند قیمت یا مثل آن را مطالبه کند

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5