بابت دیون این سه دانگ که صلح عمرا با حق فسخ کردم توقیف کند ؟

املاک و سرقفلی توسط مصطفی...
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۸:۱۳
۰
پاسخ
۱۳۶

سه دانگ آپارتمان را صلح عمرا بدون منتفع در دفترخانه بنام خاهر ثبت. همسرم شکایت اجرت المثل سه دانگ دیگر که قبلا بنام او کردم دارد. آیا می‌تواند بابت دیون این سه دانگ که صلح عمرا با حق فسخ کردم توقیف کند با سپاسخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5