ایا امکان الزام به انجام تعهد قراردادی فروشنه مبنی برتحویل پارکینگ بدون مزاح مطابق مبایعه نامه خواست ؟

املاک و سرقفلی توسط صابر...
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۲۱:۲۴
۲
پاسخ
۲۰

ملکی خریداری کردم با پارکینگ و انباری که در زمان خرید صورتمجلس تفکیکی و پایان کار آن آماده نبوده ولی در مبایعه نامه ذکر و تاکید شده پارکینگ بدون مزاحم و مزاحمت و فروشندگان نیز امضا کردنند و در زمان صدور سند متوجه شدم پارکینگی که در سند به بنده اختصاص دادنند دارای مزاحم میباشد آیا میتوانم اعاده حق کنم ودادگاه فروشندگان را ملزم به تعهد مبایعه نامه میکند در ضمن مبلغ 200میلیون تومن از مبلغ مباعیه نامه نزد بنده هست تا صدر سند قطعی لطفا راهنمایی کنید بهترین راه برای احقاق حقماحسان عبدالهی
وکیل پایه یک دادگستری - املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۲۳:۲۲

تهران

۰

با تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد میتوانید احقاق حق نمایید .

توحید زینالی
وکیل پایه یک دادگستری - املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۰۶:۵۱

تهران

۰

شما مي توانيد دادخواست الزام به انجام تعهدات قراردادي و جبران خسارت را بطرفيت فروشندگان به دادگاه تقديم كنيد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5