ایامی توانم بیمه رانندگان وصل کنم و حق بیمه رانندگان پرداخت کنم؟

بانکی و بیمه‌ای توسط ...
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ - ۱۵:۵۹
۰
پاسخ
۱۷

راننده پاییه یک باچندسال سابقه چندسال بیمه رانندگانم قطع شده جریمه بیمه دادم ۳۰۰۰۰۰ت بدهکارم ویکسال گذشته ازطریق شرکت بیمه بودم ایامی توانم بیمه رانندگان ووصل کنم وحق بیمه رانندگان چند بایدپرداخت کنمخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5