اگر مغازه 56 مالکیت مشاع داشته باشه هریک از مالکان می توانند به تنهایی تخلیه به دلیل تغییر شغل بخوان؟

املاک و سرقفلی توسط ...
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۲:۵۸
۱
پاسخ
۳۰۶

سلام اگر مغازه 56 مالکیت مشاع داشته باشه هریک از مالکان می توانند به تنهایی تخلیه به دلیل تغییر شغل بخوان؟قاضی محترم عدم استماع دعوا داده میگه اون پلاک رو افراز کن در حالی که قوانین شهرداری 101 مانع افراز هست.آیا تجدید نظر فایده ای داره؟چرا پس ما خلع ید مشاعی داریم؟کیوان حبیبی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ - ۰۹:۴۶

تهران

۵

خیر، چرا که در انعقاد قرارداد اجاره مشمول مقررات موجر و مستاجر سال ۵۶، اراده همه مالکین مشاع دخیل بوده، و اکنون نیز برای فسخ قرارداد اجاره و درخواست تخلیه به علت تخلف از شرط، باید دادخواست، به درخواست تمام مالکین مشاعی، که دخیل در تنظیم قرارداد اجره بوده اند، باشد و یکی از مالکین نمیتواند فسخ قرارداد اجاره را از جانب سایر شرکا نیز از دادگاه بخواهد.
تجویز درخواست خلع ید از جانب یکی از شرکا، علیه شریک متصرف، بعلت مجوز قانونیست و علت آن هم اینست که در این دعوی، طرف قرارداد و طرف دعوای خلع ید، شریک و طرف قرارداد خواهان، است و خوهان(یکی از شرکا) صرفا از حق خود دفاع میکند و از جانب دیگری( سایر شرکا) اعمال حق نمیکند، در حالی که در درخواست فسخ و تخلیه( موضوع سوال) یکی از شرکا نمیتواند از جانب خود اعمال حق دیگری( سایر مالکین) را از دادگاه بخواهد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5