اگر متهم به ضرب جرح اقرار نکند با شاهد جرم ثابت می شود؟

کیفری توسط ...
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ - ۲۲:۱۹
۰
پاسخ
۱۷۴

سلام خسته نباشین برای پرونده ضرب جرع عمدی باقمه ما مواجه حضوری داشتیم ب همراه شاهد بعد متهم اقرارنکرد قاضی هم بهش گفت اگه یک درصد روی شهادت شاهد شک داشتم او روبه زندان میفرستادم وبهش گفت تمام شواهدپرونده برعلیهت هستن و بهشفت تفهمیم اتهام شدی وبرگه ای ب اوداد وگقت امضاکن وبعدگفت اگ اقرارکنی بهتره

حالاچقدطول میکشه پرونده به شهبه جزایی بره ایا واسه شعبه جرایی بازهم شاهدمیخوان یانمیخوانخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5