اکثر وکلا میگویند در ...

کیفری توسط بهمن...
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۰:۳۵
۲
پاسخ
۹۸

اکثر وکلا میگویند در ضرب وجرح عمدی هرگاه رای قطعی دادگاه کیفری۲ فقط و تنها به استناد شهادت شهود صادرشده باشدو درصورت اثبات شهادت کذب شهود و سپس اعاده دادرسی از ان رای با توجه به حجم پرونده های موجود در شعب دیوان عالی و همچنین بررسی موضوعات به مراتب مهمتر از ان چون دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است در اعاده دادرسی با بند ث ماده ۴۷۴ و یا با ماده۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در شعب دادگاه عالی مطرح می‌شود، ولی به دلیل اینکه دیه کمتر ازیک دهم دیه کامل است تحت هر شرایطی هم که باشد رسیدگی نمیشودو رای دادگاه کیفری۲ نقض نمیشود؟ابوالفضل فاضلی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۲۰:۴۹

مرکزی

۰

با سلام اگر شهادت کذب در دادگاه ثابت شود با حکم شهادت دروغ می توان حکم دادگاه را از طریق اعاده دادرسی ماده 474 نقض کرد ارتباطی به مقدار دیه ندارد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را مطالعه بفرما

غلامرضا قربانی
- خانواده و ارث
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۴:۱۶

تهران

۳

هرچند محکومیت به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامل رای قطعی است و قابل تجدید نظرخواهی را ندارد ولیکن اگر هرگونه رای که صادر شده باشد خلاف بین شرع و قانون باشد و یا شرایط اعاده دادرسی را داشته باشد ممکن است

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5