انتقال قبلی سرقفلی سال 56بوده انتقال فعلی تابع کدام قانون است؟

املاک و سرقفلی توسط نعیمه...
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۵:۴۲
۱
پاسخ
۴۰۴

با سلام چنانچه انتقال سرقفلی به مستاجری که تحت حاکمیت قانون 56 بوده صورت گرفته ودرحال حاضر این مستاجر بخواهد سرقفلی را انتقال دهد با توجه به اینکه در آیین نامه 76 هم امده که در صورتیکه انتقال از 76 به بعد باشد تابع قانون 76 است حال در این خصوص شک بوجود می آِد آیا تابع تابع 56 بوده یا 76؟کیوان حبیبی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ - ۰۶:۵۹

تهران

۵

با سلام
از آنجا که انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی موضوع قانون ۵۶ در قالب سند رسمی صلح حقوق و منافع سرقفلی به عمل می آید، بنابراین حقوقی که از این انتقال به خریدار منتقل میشود همان حق سرقفلی مشمول قانون ۵۶ خواهد بود

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5