اعاده دادرسی وفرجام خواهی به حکم قطعی را چطور درخواست کنم؟

سایر امور حقوقی توسط رضاهاشمی...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۰۶
۱
پاسخ
۲۹۳

سلام درشعبه ۱۰۳برای گاز اشک آور۶ماه غیابی محکوم شدم باواخواهی دوم به شعبه۱۰۴تجدیدنظراهوازوقت وقت نظارت2/29صادرشداما2/10حکم را قطعی کردو یکم خردادبرایم فرستادبدستم رسیدچگومه درخواست اعاده دادرسی بدفرجام خواهی کنمرضا طالبی دادوکلائی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۱۷:۴۴

مازندران

۰

در قانون آیین دادرسی کیفری دو نوع اعاده دادرسی تجویز گردیده است؛ 1- اعاده دادرسی به طریق عادی که درخواست آن در دفتر خدمات قضایی ثبت می گردد. 2- اعاده دادرسی به طریق فوق العاده (خلاف شرع بین) که درخواست آن در دفتر پیگیری ماده 477 که در واحد قضایی مستقر می باشد ثبت می گردد. ضمنا در امور کیفری فرجام خواهی به معنایی که شما مد نظر دارید پیش بینی نگردیده است.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5