ازدواج و طلاقم در ثبت احوال ثبت نشده چیکار کنم؟

خانواده و ارث توسط احمد...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۵:۲۳
۰
پاسخ
۸۴

سلام من با دختری ازدواج کردم بعد ازدواج به دنبال ثبت ازدواج که قبلاً صورت دادم به نزد اداره ثبت احوال رفتم آنها در سیستم خودشون زدن چیزی پیدا نکردم اما من وقتی بیشتر در پیگیری این اتفاقافتاد که ببینم چرا این گونه سوده و دادگاه رفتم در دادگاه اوایلش به من اطلاعات ندادن وگفتن شما ازدواج ثبتی ندارید بعد چند سال بعد که در دادگاه شهر خود حضور داشتم به من گفته شد دادخواست طلاق خودت را امضاء کن ومن امضا کردم ومن گفتم در شناسنامه من ثبت میشه دادخواست طلاق من گفت این برگه بر همین روال است حال که من بدنبال این که دختر را طلاق دادم هر کاری که میکنم باز میگویند شما دختری نه ازدواج کرده و نه طلاق دادین واین رو بگم من سندی درقبال خودم در دست ندارمخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5