اثبات اقاله ملک مبایعه نامه ای

املاک و سرقفلی توسط بهرام...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۹:۳۳
۰
پاسخ
۲۷۳

سلام بنده ملکی را دوسال پیش به صورت قولنامه ای خریدم که بعد از گذشت یکسال شخصی به عنوان خریدار مدعی ملک شدکه تاریخ قولنامه او قبل از قولنامه بنده بود در حالی که ملک تحویل بنده قرار گرفته بود با توجه به اسناد نده شکایت فروش مال غیر انجام دادم که دادگاه کیفری پس از یکسال حکم به تبرئه فروشنده به علت اقاله با خریدار اول صادر نمود که رای قطعی شد حال همزمان با پرونده کیفری شکایتی نیز بین خریدار اول و فروشنده در دادگاه حقوقی صورت گرفت که حکم دادگاه بدوی حقوقی رد اقاله بود... بنده میخوام بدونم میتونه قاضی حقوقی از حکم کیفری در دادگاه تجدید نظر تبعیت نکنه و رد اقاله رو قطعی کنه و اگر این طور شد بنده چیکار کنم ممنون
ضمیمهخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5