ابطال قولنامه و سند ۱۴۷

کیفری توسط ...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۹:۳۹
۰
پاسخ
۵۳۱

سلام . شخصی حدود بیست و پنج سال پیش با ارایه قولنامه جعلی منتسب به مورث بنده به هیات حل اختلاف اداره ثبت سند ۱۴۷ گرفته است در حال حاضر دادخواست ااعتراض به رای هیات حل اختلاف و همینطور ابطال سند ۱۴۷ و همینطور ابطال قولنامه ای که با آن سند ۱۴۷ گرفته اند را داده ام و طبق استعلامی که دادگاه از اداره ثبت گرفته است اداره ثبت به این شرح پاسخ‌داده است که شخص مذکور با ارایه قولنامه منتسب به مورث بنده سند ۱۴۷ گرفته است ومراحل اخذ سند ۱۴۷ به درستی طی شده است ولیکن این موضوع که آیا قولنامه جعلی است یا خیر باید توسط کارشناس جعل تشخیص داده شود. این در حالیست که شخص مذکور در دادگاه گفته است که چون سند ۱۴۷ گرفته است اصل و یا کپی قولنامه را دور انداخته است و ندارد . و همینطور دادگاه از اداره ثبت خواسته است که کپی یا اصل قولنامه را اگر در پرونده و همینطور اگر ضمیمه رای هیات حل اختلاف اداره ثبت است را برای دادگاه بفرستند که آنها هم اعلام کرده اند که کپی قولنامه یا اصل آن ضمیمه رای هیات حل اختلاف نیست . سیوالی که از خدممتون داشتم این است که من در دادگاه گفته ام که ایشان با قولنامه جعلی از مورث بنده سند ۱۴۷ گرفته اند ولیکن طرف مقابل می گوید قولنامه را دور انداخته است و ندارد و اداره ثبت هم به دادگاه پاسخ داده است که اصل یا کپی قولنامه ضمیمه رای هیات حل اختلاف اداره ثبت نیست . به نظر شما دادگاه چه تصمیمی می گیرد ؟؟ و من حالا که طرف مقابل می گوید اصل و یا کپی قولنامه ای که به استناد آن سند ۱۴۷ گرفته است را دور انداخته است و ندارد حالا من چه کار باید بکنم تا بتوانم سند ۱۴۷ ایشان را باطل کنم ؟؟؟؟ ممنون



خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5