آیا پدر و مادر هم می توانند از این حقوق مستمری بهره مند شوند یا خیر؟

بانکی و بیمه‌ای توسط ...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۰۱
۱
پاسخ
۳۱۶

مستمری بیمه تامین اجتماعی بعد از فوت فرد آیا پدر و مادرهم می توانند از این حقوق بهره مند شوند یا خیر؟سیدمحمد حسن زاده
- کیفری
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۰۷:۳۲

تهران

۰

بسته به نوع قرارداد بیمه

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5