آیا می تونم از بازپرس دادسرای قم و همچنین شاکی شکایت کنم؟

کیفری توسط معصومه...
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۲:۴۷
۱
پاسخ
۱۶۹

با سلام و احترام اینجانبه(خانم) با طرح شکواییه ای از جانب یک اقا از تبریز به دادسرای قم درخصوص اتهامات توهین ونشر اکاذیب وافتراجهت اخذ توضیح احضاروبعد از مراجعه به این شعبه دادسرا مرا همراه پرونده به پلیس فتای قم ارجاع میدهند در پلیس فتای قم توضیح میدهم ایشان با شکایات مکرر از اینجانبه از سال ۹۴ که در ۳مورد شکایت اولیه منجر به تبریه و در یک موردکه مشتکی عنه اقدام به نشر اسرار خصوصی من درفضای کرد پاسخ دادم و محکوم به جریمه نقدی شدم .ایشان بعد از مختومه شدن پرونده در اجرای احکام موکدا بنده را تهدید به شکایت میکنند چنانچه در این سند ارایه شده شاکی مشاهده میکنید من جواب پیام دوستم را نام وی مشخص است رادرسایت دادم که از من در مورد اقای که خود را استاد دانشگاه جا زده بودوبه اهل بیت توهین میکرد سوال پرسیده بودواین صفحه متعلق به دوستم میباشد. دراین پیام نامی از ایشان و ایدی هایش برده نشده است ؟این پیام من ربطی به شاکی ندارد که بعنوان سند ارایه داده است؟ که بنده ضمن ارایه مدارک به دادیاراین شعبه توضیح دادم که شاکی از ۹۸/۳/۱ تا به امروز آدرس منزل واطلاعات شخصی مرادر فضای مجازی افشا میکند که به درخانه ی من خواهد امدونیزمطالب کذبی رادرموردمن نشر داده و مراتهدید به شکایت میکندکه اتهامات متهم برای پلیس فتای تبریز محرزومداراک مستندسازی شده وپرونده در مرحله تحقیقات پایانی است .ایشان ازشکایت بنده علیه خود اگاه شده ودست پیش گرفته که پس نیفتد ایشان با گرفتن اسکرین شات های پیام های من که برای دوستانم نوشتم ونسبت دادن ان پیام ها به خودش وارایه دادن ان بعنوان سند به دادسرا،اقدام به شکایت کذب کرده ،ایشان ضمن نسبت دادن اتهامات بی پایه واساس نسبت به بنده ، مجدد در صورتجلسه نوشتندوتاکید کردند جریمه نقدی محکومیت قبلی بازنداره من نبوده وحدود۵ ماه قبل شروع به توهین وتهمت زدن ونشراکاذیب به وی میکنم.
بعد دادیارپرونده رو به استناد ماده ۶۶۵ و ۱۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری میفرستند تبریز و دردادسرای تبریز برای پرونده قرار منع تعقیب صادر و حتی بااعتراض شاکی رای قطعیت پیدامیکنه که در این پیام ها نامی از شاکی برده نشده است.ایا من میتونم به استناد ماده ۱۶۸ از بازپرس شکایت کنم باتوجه به مستندات ارایه شده توسط شاکی، در متن پیامها مشخصا نامی از شاکی برده نشده و پیامهای مذکور خطاب به افراد دیگر در رسانه مندرج در پرونده و نه خطاب به شاکی ثبت شده، تصریح در انتساب به شاکی نداشته است و حسب مقررات ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. باید به ضابطین دادگستری دستور دهد که با تحقیق و بررسی و کشف دلایلی پرونده را تکمیل نمایند و پس از تکمیل نسبت به آن اقدام مقتضی به عمل آید و همچنین طبق ماده ۱۱۶.ایین دادرسی کیفری حسب گزارشات پلیس فتای استان قم به دادسرای قم مندرج در پرونده،که تحقیقات واستعلام ازسایت کلوب صورت میگیرد وبا شناسایی ای پی واخرین لاگ های اکانت وباتوجه به اینکه ای پی مربوطه به شرکت همارا سیستم تبریزبوده و جهت نمودن مشخص دارنده ای پی ، استعلام از همارا سیستم تبریز میگیرد که هماراسیستم تبریز هویت و کدملی وشماره تلفن اینجانب را در تبریزرا به پلیس فتای قم اعلام میکندوپس از مشخص شدن استان مربوطه متهم ، پلیس فتای قم به دادسرای قم پیشنهاد ارسال پرونده به استان مربوطه را میدهد همچنین ادرس دقیق منزل اینجانب توسط شاکی به پلیس فتای قم اعلام میشود همچنین ادرس منزل بنده در سامانه ثنا ثبت شده ولی دادیارشعبه یک دادسرای قم حتی با مشخص شدن استان مربوطه متهم حسب گزارش پلیس فتا از هماراسیستم تبریز با نقص بند الف ماده ۱۱۶قانون ایین دادرسی کیفری که صلاحیت محلی دررسیدگی به اتهامات را نداشته است دستور به احضار اینجانب از تبریز یه دادسرای قم می دهد
ایا میتونم از دادیار دادسرای قم به دادسرای قضات شکایت کنم
ایا میتونم از شاکی به اتهام تهمت وافترا شکایت کنمدکتر بهراد تنهایی
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۱۶:۳۴

آذربایجان شرقی

۰

سلام شکایت شما از دادیار باید مستند به قانون نظارت بررفتار قضات باشه و مطمعنا اگر دلیل کافی نداشته باشید دادگاه انتظامی پروندتو بایگانی می کنه اما سعی کنید با یک وکیل کارهاتونو بسپرین تا حل کنه و میتونی از طرف مقابل به اتهام نشر اکاذیب و تهدید شکایت کنید و در پرونده هایی که اینجانب در تبریز با پلیس فتا در ارتباط بودم کاملا جدی و خوب پرونده را پیگیری کردندو تحقیقات خوبی انجام شد حالا احتمالا دلایل شما ناقص بوده که با قرار منع تعقیب مواجه شده اید..

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5