آیا می توان قاتل پدر را به قتل رسانید؟

کیفری توسط نیما...
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۱۲:۲۴
۲
پاسخ
۶۱

آیا کسی که پدرت را کشته باشد و تو قاتل را بشناسی و بیم فرارش را داشته باشی میشود خودت قاتل را به قتل برسانی؟ آیا وی مهدورالدم محصوب میشود؟محمدهادی رادفر
- خانواده و ارث
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۵۲

تهران

۴

اجرای حکم قصاص با صدور حکم قطعی در دادگاه صالح و اذن اولیای دم قابل اجراست، تخلف از شرایط فوق برای فردی که اذن قصاص ندارد، موجب قصاص است.

سهیل حاجی اقامحمد
- قراردادها و داوری
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۱۱:۳۰

تهران

۰

باسلام و احترام، اجرای حکم قصاص تنها با صدور حکم قطعی در دادگاه صالح و اذن اولیای دم و استیذان از ولی امر قابل اجراست، تخلف از شرایط فوق برای فردی که اذن قصاص ندارد، موجب قصاص است.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5