آیا میتوانم علیه قاضی شکایت کنم؟

املاک و سرقفلی توسط ...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۱۴
۱
پاسخ
۵۲۸

منزلی پیش فروش سال 91 خریداری کردیم به شخص سازنده که همان بنگاه دار باشد 47 ملیون از مبلغ 70 ملیون مبلغ کل را دادیم .
ایشان با ترفندی امضا از ما گرفته بابت اجازه فروش خانه برای ما که پدرم این امضا را انجام داد در صورتی که ملک به نام مادرم می‌باشد .
ایشان سه ملیون اضافه از ما خواست و ما ندادیم .
ایشان خانه را به یک نفر دیگر فروخته است .
در پرونده پیشین فروش مال غیر ایشان ثابت و ایشان محکوم شدند و اینکه ایشان حق فروش آن به دیگری را نداشته است و اینکه قولنامه را به ما نداده است .
ما برای گرفتن خانه اقدام کردیم پرونده تشکیل شده صاحب خانه فعلی هم آمده اند اما قاضی هربار به دلایلی پرونده را موکول به بعد میکند . آخرین بار هم گفته که قولنامه مخدوش است با این حال که قبلاً بر اساس همین مدارک حکم به فروش مال غیر صادر شده است و ایشان ارشاد شدند .آیا میتوانم علیه قاضی شکایت کنم؟محمدجواد خسرونوبری
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۳:۱۹

تهران

۰

با سلام
جهت طرح شکایت علیه قاضی با مستندات و دلایل کافی می بایست به دادگاه انتظامی قضات مراجعه شود .

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5