آیا مادرم می‌ تواند ویلای خود را که با مبایعه نامه خریده است زیر قیمت به یک فرزند دیگرش که دلش میخواهد بفروشد؟

قراردادها و داوری توسط مهدی...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۵:۲۸
۱
پاسخ
۸۰

باسلام آیا مادرم می‌تواند ویلای خودراکه بامبایعه نامه خریده است زیرقیمت به یک فرزنددیگرش که دلش میخواهد بفروشدفرشته نوری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - ۱۸:۳۷

تهران

۰

با سلام،بله امکان انتقال مالکیت در زمان حیات با توجه ماده ۳۰ و ۱۰ قانون مدنی وجود دارد.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5