"آیا ضبط صدا جرم محسوب می شود؟

کیفری توسط احمد
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
۱
پاسخ
۲۲۴

سلام شخصی باعث خسارت به ماشین من شده و از انجاای که مطمن نبودم به من مبلغ خسارت را می دهد یا نه هنگام که داشت صحبت میکرد پذیرفته بود و عذر خواهی می کرد من صدای او را ضبط کردم حالا مجبورم برای مطالبه خسارت شکایت کنم آیا او نیز می تواند از من به جهت ضبط صدا شکایت کند؟دکتر بهراد تنهایی
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۰۴:۴۰

آذربایجان شرقی

۰

نه شما نگران نباشید ضبط صدا جرم نیست البته شما نیازی به ضبط صدا ندارید که .شما می توانید دادخواست خسارتتو بدین و کارشناس میزان خسارت را براورد کنه بعد با سوگند می توانید ادعاتونو اثبات کنید حالا ضبط صدارو هم بزن سی دی پیوست پرونده کن که کارتون کمی محمتر پیش بره

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5