آیا صرف داشتن نامه پزشکی قانونی موجب می شود طرف در دعوا پیروز شود؟

کیفری توسط ...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۶:۰۷
۳
پاسخ
۱۱۸

خانمی به ظرفیت خانم بنده دارای نامه پزشک قانونی است و شاهد ندارد ولی الان اخطاریه احضاریه ابلاغیه با وقت معین حضور درجلسه رسیدگی برای شخص ذیسمت ومرتبطین امده ایا حقی بهش تعلق میگیردخسرو مومنی لیرک
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ - ۰۰:۵۹

مرکزی

۰

با سلام
صرف داشتن نامه پزشکی قانونی دلیل وارد بودن اتهام نیست بلکه اثبات اتهام منوط به برگزاری جلسه دادگاه و تصمیم مقام قضایی میباشد.آمادگی دفاع در راستای رفع اتهام از خود را برای جلسه رسیدگی داشته باشید.

محمدسواری
موسسه حقوقی - قراردادها و داوری
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ - ۱۵:۴۰

تهران

۴

سلام با تشکیل جلسه رسیدگی اگر دلیلی مثبت ادعای خودشان نداشته باشند دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد ولی اگر بتواند در مقابل شکایت خودش دفاعی داشته باشد بتواند با مدارک موجود ادله و ادعایش را ثابت نماید بله می تواند مطالبه خسارتی داشته باشد.

فرشته نوری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ - ۱۲:۵۱

تهران

۰

با سلام،بستگی به مستندات و اثبات ادعایشان دارد و در مقابل نحوی دفاع همسر شما از هم اکنون برای قضاوت زود است.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5