آیا خواهر مقتول می تواند جز اولیای دم باشد؟

کیفری توسط محمد...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۷:۳۷
۱
پاسخ
۱۴۶

باسلام وتشکرازمشاوره موثراقایان ملکی وایمانزاده همچنین سرکارخانم اردستانی.مادرمقتول فوت شدندایاخواهرمقتول بعنوان شاکی درپرونده اورده شده ایاجزاولیای دم محسوب میشودودرقسامه قصاص نفس میتواندبهمراه دختران مقتول قسم بخورندوایاقسم خانم های شاکی یک قسم بشمارمی ایدیانه؟تشکر بهمن اکبری ازسیستانلیلااردستانی رستمی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ - ۱۴:۱۹

تهران

۰

اولیای دم ورثه هستند بنابراین در جایی که فرزندان مقتول باشند خواهر جز ورثه محسوب نمیشود پس ولی دم نیست

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5