آیا بدون اجازه شریک می توانم شش دانگ سرقفلی را واگذار کنم؟

املاک و سرقفلی توسط جمال...
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ - ۰۵:۲۲
۱
پاسخ
۱۹۶

ملک مشاع مسکونی تجاری ۳دانگ ۳دانگ با معازه که ۶دانگ سرقفلی متعلق بخودم هست و۳دانگ ملکیتش به شریک
ایا با وجود شرایط بالا میتوانم ۶دانگ سرقفلی بدون اجازه شریک واگذار کنم
صمنا شریکم ایران نیست ومجهولمکان نیز هستفرشته نوری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ - ۱۶:۳۸

تهران

۵

با سلام،اذن مالک سه دانگ برای انتقال سرقفلی لازم است.والا مشکل ساز خواهد شد.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5