آیا با وجود موافقت موجر بر تمدید اجاره نامه موجر می تواند حکم تخلیه بگیرد؟

املاک و سرقفلی توسط اصغر
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۶:۲۷
۲
پاسخ
۲۶۵

باسلام یه سوال داشتم. اگر بعد از اتمام قرارداد اجاره مستاجر با موجر شفاهی صحبت کند که اجاره نامه تمدید شود بعد از چند ماه موجر میتونه بره حکم تخلیه بگیره؟ مستاجر چیکار می تونه کنه؟رقیه زینالی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۹:۵۷

تهران

۴

باسلام اگه قرار اجاره جدید باشد مشمول قانون سال ۱۳۷۶ میباشد ااجاره شفاهی به رسمیت شناخته نشده در نتیجه باانقضای مدت موجر امکان تخلیه با شرایط مقرر را دارد فقط اگه مستاجر بتواند اثبات کند که به صورت توافقی وشفاهی تمدید کردند امکان تخلیه ندارد

رقیه زینالی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۹:۵۷

تهران

۴

باسلام اگه قرار اجاره جدید باشد مشمول قانون سال ۱۳۷۶ میباشد ااجاره شفاهی به رسمیت شناخته نشده در نتیجه باانقضای مدت موجر امکان تخلیه با شرایط مقرر را دارد فقط اگه مستاجر بتواند اثبات کند که به صورت توافقی وشفاهی تمدید کردند امکان تخلیه ندارد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5