آیا این گونه انتقال صحیح است ؟

املاک و سرقفلی توسط ...
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۷:۲۴
۱
پاسخ
۱۲۱

آیا این گونه انتقال صحیح است ؟
پدرم با توجه به اینکه من تک پسر هستم و در انجام کارهایش همیشه کنار ش هستم در واقع حامی مالی ایشان هستم سال۹۸ بخشی از زمینهایی خود در روستا براساس نسق مالکانه بصورت نقل و انتقال به صورت خریدار و فروشنده به نامم کردو و شرایط عمومی مبایعه نامه رعایت شده چون دربنگاه کتابت شده ( ازقبیل ثمن و شهود و امضاء و کلیه خیارات فسخ شده )و حدود ۴۰ %ثمن بخاطر کارهایی که برای ایشان کردم به من بخشیده و ۶۰% ثمن را گفته نقداپرداخت شده است واقرار نامه عادی با امضاء یک شاهد نیز به من داده که ثمن را دریافت نموده ولی در حقیقت هیچ گونه مبلغی رد و بدل نشد آیا این نوع انتقال می‌تواند در صورت در قید حیاط نبودن پدرم توسط خواهرانم باطل شود آیا میشود استهشاد محلی درست نماییم که پدرم ۶۰% ثمن‌ معامله را به من بخشیده است زمینها سند ندارند و امکان اخذ مدارک دیگر از پدر نیست .منیره رحیمی
- خانواده و ارث
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۷:۲۵

تهران

۰

باسلام ، قبلا به این سوال پاسخ داده ام و این برای بار دومی است که نمایش داده می شود
در حالت کلی اصل بر صحت معاملات است مگر خلاف آن ادعا شود که نیازمند اثبات است .

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5