آیا ایشان میتوان در دادگاه حقوقی بابت ضرر و زیان شکایتی داشت؟

سایر امور حقوقی توسط ...
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۰۶:۲۴
۲
پاسخ
۱۲۷

سلام
بنده به عنوان حسابداری‌ فروشگاه به مدت ۱۰ سال مشغول کار بودم..وتصمیم به تسویه حساب از آن فروشگاه کردم...کارفرما طی یک چک به عنوان تسویه حساب در شرح چک به نام اینجانب صادر کرده...و در زمان پرداخت چک به علت عدم موجودی برگشت خورده...اینجانب شکایت حقوقی نمودم...و در دادگاه بدوی محکوم کردم...در دادگاه تجدید نظر کار فرما لایحه اسی به دادگاه ارائه کرد بابت اینکه اینجانب در حساب و کتاب‌ها دخل و تصرف داشتم...‌از من شکایت کیفری شده.‌‌‌‌..و چک در دادگاه تجدید نظر قرار اناطه تا تصمیم رای دادگاه کیفری صادر شده...بنده دردادگاه کیفری منع تعقیب و برائت گرفتم و دادگاه تجدیدنظر چک تسویه را محکوم کرد...دوباره کارفرما از من شکایت حقوقی کرده بابت همین پرونده...ایا با توجه به تسویه حساب انجام شده و برائت دادگاه کیفری آیا ایشان میتونن در دادگاه حقوقی بابت ضرر و زیان شکایتی داشته باشن؟در صورتیکه هیچ قرار داد فی مابینی در خصوص کار وجود نداشتهامین بویک
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۱۸:۳۹

تهران

۰

این موضوع اعتبار امر مختومه داره و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد

زهرا نظافت
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۰۸:۲۵

خراسان رضوی

۰

مطالبق بند ۶ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی موضوع قابل رسیدگی نیست مگر موضوع جدید باشد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5