آیا الان که پدرم در قید حیات نیست خوانده را همان پدرم یا ورثه مطرح کنم؟

املاک و سرقفلی توسط ...
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۲۱:۲۹
۲
پاسخ
۱۳۱

سلام پدر بنده حدود ده سال پیش ملکی که بنده از آن سند مالکیت داشتم بدون هیچگونه منصبی از طرف بنده با نام خودش با دیگری معاوضه کرده و الان پدرم در قید حیات نیست اگر بنده بخواهم شکایت کنم باید از طریق معامله فضولی شکایت کنم ( آیا معامله ملک دیگری با نام خودش با دیگری معامله فضولی حساب می شود یا نه) یا از طریق انتقال مال غیر شکایت کنم ( آیا برای اثبات انتقال مال غیر حتما باید سوء نیت محرز شود)
آیا الان که پدرم در قید حیات نیست خوانده را همان پدرم یا ورثه مطرح کنم؟ ممنون از شمارضاجمشیدی
وکیل پایه یک دادگستری - املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ - ۱۲:۲۵

تهران

۴

باسلام ،اگردرزمان معاوضه شمابه سن قانونی رسیده این ،میتوانیدبه استنادمعامله فضولی از دادگاه تقاضای اعلام بطلان عقدمعاوضه به لحاظ فضولی بودن آن علیه ورثه وطرف معاوضه نمایید

رضا فروزان مهر
وکیل پایه یک دادگستری - خانواده و ارث
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ - ۲۲:۴۹

اصفهان

۰

با سلام. شما مشخص ننموده اید که در آن زمان که پدر محرومتان ملک را معاوضه نموده اند چند سال سن داشته اید.اگر سن شما کم بوده و پدر را ولی قهری بدانیم طرف حساب شما ورثه آن مرحوم و طرف معاوضه است و حتما قبل از هر اقدامی باید گواهی انحصار وراثت آن مرحوم صادر شده باشد ‌و در اختیار داشته باشید.با فرض فوق اعمالی كه ولی قهری به نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می دهد ولی در تمییز این مصلحت دچار اشتباه می شود به گونه ای كه نتیجه كار برخلاف آنچه خواسته اند به زیان مولی علیه منتهی می شود. مثلاً پدر یا جد پدری به منظور ازدیاد پول یا سرمایه محجور ( فرزند خود) تجارتی كند ولی ضرر سنگینی متحمل شود پاره ای استادان معامله را فضولی دانسته اند و به محجور یا ولی یا قیم اجازه داده اند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. استدلال شده است كه باید غبطه واقعی مولی علیه رعایت شود نه آنچه را ولی مصلحت پنداشته. این نظر طبق معیار تعیین غبطه محجور درست است ولی انصافاً اعتماد به نفوذ معامله از نظر حقوقی برتر است.

ولی قهری مثل هر امین دیگری موظف است در حدود متعارف و در حفظ رعایت مصلحت مولی علیه تلاش كند. تعهد ولی تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.

هر انسان متعارفی ممكن است مغبون شود. غیرنافذ شناختن معامله ولی برای طرف او زیان نا متعارفی را به وجود می آورد حتی در موردی كه ولی قهری در اداره امور محجور بی لیاقتی خود را نشان داده است و در حفظ منافع مولی علیه تقصیر كرده نباید اعمال او را فضولی شمرد زیرا تجاوز از وظیفه و قصور او در انجام آن دو مفهوم جداست.

هرگاه ولی برای سودجویی یا اغراض دیگر هنگام معامله به مصلحت مولی علیه نیندیشد و هدف او اجرای وظیفه نمایندگی نباشد باید عمل او را فضولی شمرد ، در فرض كه در باطن نیز برای محجور اقدام می كند كار او را در حدود نمایندگی می توان پذیرفت و باید خسارت ناشی از تقصیر خود به مولی علیه را جبران سازد. (موارد 666 و 667 قانون مدنی)

در تمییز تقصیر ولی، داوری عرف مبنا است. خروج ولی قهری از نمایندگی مولی علیه خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. در موردی كه چگونگی اقدام و قصد مورد تردید است باید معامله را نافذ شمرد و ولی قهری را مسوول زیان های مولی علیه دانست. اگر در زمان معاوضه شما سن قانونی داشته اید میتوانید به استناد معامله فضولی از دادگاه تقاضای اعلام ابطال عقد معاوضه به لحاظ فضولی بودن آن علیه ورثه و طرف معاوضه اینه نمایید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5